naša Misija - Pružanje skrbi i potpore za dostojan život i neovisnost naših korisnika uz toplinu, suosjećanje i kompetenciju u sigurnom okruženju
naša Vizija - Biti prepoznat kao Dom gdje korisnici žele živjeti, a radnici raditi

Obavijest

Sukladno preporuci Ministarstva zdravstva do daljnjega su zabranjene posjete u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, na lokacijama Krležina 33 i Mažuranićeva 10. Dnevni boravci na lokacijama u Mažuranićevoj 10 i Budicinovoj 11 zatvoreni su od 13.03.2020. godine.

U svrhu sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane COVID-19 od 13.03.2020. godine privremeno se obustavlja rad sa strankama i nisu dozvoljeni izlasci korisnika iz Doma.

Molimo vas da u slučaju potrebe svu komunikaciju obavljate putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom na adresu Krležina 33, 52100 Pula.
052/ 392-002 – Centrala
052/ 394 – 730 – Socijalna radnica, Krležina 33
soc.radnik@dom-alfredo-stiglic.hr

052/ 214 – 205 – Socijalna radnica, Mažuranićeva 10
alzheimer-centar@dom-alfredo-stiglic.hr
glavna.sestra.depandansa@dom-alfredo-stiglic.hr

098/226295 – Ambulanta, Krležina 33
glavna.sestra@dom-alfredo-stiglic.hr

Zahvaljujemo na razumijevanju

O nama

    Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula jedinstvena je ustanova koja radi na tri lokacije:

  • Krležina 33
  • Mažuranićeva 10
  • Budicinova 11

Usluge

Dom pruža usluge instucionalne, poluinstitucionalne i vam institucionalne skrbi. Tu su ortopedska posudionica i Savjetovalište za oboljele od demencije.

Vodič za starije građane grada Pule

U sklopu projekta koji je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, 2016.godine izdali smo Vodič za starije građane Grada Pule.

Vodič u elektronskom obliku možete preuzeti ovdje.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola


Krležina 33, Pula

tel: 052/392-448

Kontakt

Društvene mreže