Projekti

Završen projekt ZaBoravak

02.07.2023. završen je projekt ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula.

Projekt ZaBoravak financiran je iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Između Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, mladih i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 02.07.2021.g., a predviđeno trajanje projekta bilo je do 02.07.2023.g. Partner na ovom projektu je Grad Pula.

U sklopu projekta uređen je Dnevni boravak sa Senzornom sobom za osobe s demencijom.

Uključeno je 25 korisnika (15 korisnika Dnevnog boravka i 10 korisnika Senzorne sobe), članovi njihovih obitelji, te je provedena i edukacija za djelatnike koji rade sa ovom specifičnom ranjivom skupinom.

Cilj projekta bio je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - Dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom čime se unaprijedila socijalna uključenost i povećala kvaliteta života starijih osoba s demencijom.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Okrugli stol o demencijama u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

Dana 21.06.2023. u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula održao se Okrugli stol o demencijama.

Okruglom stolu prisustvovali su spec. psih. Ivica Šain- voditelj psihijatrije OB Pula, Doris Ivanković- ravnateljica Doma i voditeljica projekta ZaBoravak, Loredana Macan- radni terapeut, Petra Lazarić Kolar-socijalna radnica, Amira Ćurevac-Hrgota, glavna sestra Odjela za demencije i medicinska sestra na projektu ZaBoravak, Sanel Hrvatin-fizioterapeut, Ana Rumak, socijalna radnica i koordinatorica projekta ZaBoravak.

Uz rastući problem demencije, navedeni sudionici Okruglog stola složili su se u nastavku provođenja svih programa i aktivnosti koje se u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić pružaju korisnicima, ali i osobama koje nisu obuhvaćene uslugama, a rad je sa njima savjetodavne naravi. Složili su se kako je potrebno u javnosti češće upućivati na problem nošenja sa demencijom, kako samih oboljelih, tako i članova obitelji.

Dana 29.05.2023. u zgradi Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula održano je predavanje o demenciji za članove obitelji koji koriste uslugu kroz projekt ZaBoravak.

Info pult na Gradskoj tržnici Pula i predavanje o demenciji za članove obitelji u sklopu projekta ZaBoravak

Dana 28.04.2023. na Gradskoj tržnici u Puli organiziran je Info pult kako bi se građanima predstavile aktivnosti projekta ZaBoravak te zainteresiranima odgovorilo na pitanja o projektu. Info pult vodile su socijalna radnica Vlasta Ereš, medicinska sestra na projektu Amira Ćurevac-Hrgota i koordinatorica projekta Ana Rumak.

Dana 29.05.2023. u zgradi Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula održano je predavanje o demenciji za članove obitelji koji koriste uslugu kroz projekt ZaBoravak.

Konferencija za medije-predstavljanje rezultata provedbe EU projekta Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

U srijedu, 19.04.2023. u Komunalnoj palači predstavljeni su rezultati provedbe EU projekta Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula koji završava 30. travnja.

Na konferenciji su sudjelovale zamjenica gradonačelnika Grada Pule Ivona Močenić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ Gordana Antić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule Ivana Sokolov, ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić i voditeljica projekta Doris Ivanković.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i Središnjom agencijom za ugovaranje EU projekata 28.12.2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Vrijednost ugovorenog projekta je 2.220.245,70 kn (294.677,25 eura), a financiran je u potpunosti iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt smo provodili na dvije lokacije – Mažuranićeva 10 i Budicinova 11. Projektnim aktivnostima rekonstruirali smo i prilagodili ukupno 13 infrastrukturnih jedinica na dvije lokacije u Budicinovoj 11 (kuhinja, mali dnevni boravak, veliki dnevni boravak, sanitarni čvor za zaposlenike i hodnik) i Mažuranićevoj 10 (blagovaona, polivalentna sala, dva sanitarna čvora sa hodnikom, kupaona za korisnike, ured, prostor vešeraja-peglaona, i vanjsko dvorište). Opremili smo prostore te kupili kombi vozilo za prijevoz korisnika boravaka. Navedenim aktivnostima poboljšali smo uvjete i povećali kvalitetu pružanja usluga dnevnog boravaka starijim osobama. Uključivanjem starijih osoba u ovakve oblike skrbi smanjiti ćemo njihovu socijalnu isključenost te prevenirati preranu institucionalizaciju. Partner na projektu je Grad Pula.

Novosti na EU projektu ZaBoravak

U sklopu EU projekta ZaBoravak u mjesecu ožujku 2023.g. održale su se edukacije stručnjaka za rad s osobama s demencijom.

Djelatnici su se educirali iz područja Integrativne validacije, Bazalne stimulacije i za rad u Senzornoj sobi. Edukacije je vodila Katijana Harašić, visa medicinska sestra, Snoezelen terapeut, Trenerica Integrativne validacije prema Nicole Richard i Trenerica Bazalne stimulacije prema prof. Frolich te Burnout Coach.


Što se ostalih aktivnosti tiče, nastavljamo primati korisnike u Dnevni boravak i Senzornu sobu te pružamo usluge savjetovanja i pomaganja korisnicima.

Novosti na EU projektu ZaBoravak

 • uređen je i opremljen prostor
 • 4 djelatnice educirane su za rad sa korisnicima u dnevnom boravku sa senzornom sobom
 • pružamo usluge za korisnike (dnevni boravak i senzorna soba)
 • pružamo usluge savjetovanja i pomaganja osobama oboljelim od demencije kao i osobama koje skrbe o njima
 • pružamo usluge psihosocijalne podrške korisnicima u obliku radionica dosjećanja
  U narednom periodu planiramo organizirati:
 • programsku aktivnost namijenjenu za osobe koje skrbe o osobama s demencijom (grupna aktivnost s ciljem edukacije, te promidžbe obiteljskih vrijednosti)
 • Informiranje građana putem info pulta na pulskoj gradskoj tržnici
 • edukaciju za stručnjake/osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka

Novosti na projektu Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

 • Kombi vozilo je isporučen.
 • Aktivnosti na projektu odvijaju se prema planu

Konferencija za medije povodom predstavljanja aktivnosti projekta ZaBoravak i obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti

 • Dana 19.09.2022. (uoči Svjetskog dana Alzheimerove bolesti koji se obilježava 21. rujna) u novouređenim prostorijama ZaBoravka održana je Konferencija za medije, na kojoj su predstavljene dosadašnje provedene aktivnosti na ovom projektu. Sudionici Konferencije bili su predstavnici Istarske županije, Grada Pule, OB Pula te djelatnici ustanove, kao i ravnateljica-voditeljica projekta.
 • Projekt ZaBoravak financiran je iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Između Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, mladih i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 02.07.2021.g., a predviđeno trajanje projekta je do 02.07.2023.g. Partner na ovom projektu je Grad Pula.
 • Predstavljen je novouređeni dnevni boravak kao i Senzorna soba, predstavljena je edukacija osoblja za rad u Senzornoj sobi te je još jednom naglašen cilj projekta, a to je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj ove nove socijalne usluge.
 • Senzorna soba za osobe s demencijom prva je takva vrsta usluge u IŽ, a podrazumijeva posebno opremljeni prostor u kojem dolazi do osjećaja ugode i opuštenosti, npr. pomoću svijetla, glazbe ili vibracija. Educirani stručnjaci biraju podražaje i doziraju ih na način primjeren individualnim potrebama korisnika. Sama Senzorna soba za svoj cilj ima smanjenje stresa i agresivnog ponašanja, buđenje uspomena, odmaranje i smirenje, postizanje osobne ravnoteže, ali se takvim individualnim načinom rada promiče i komunikacija između djelatnika i korisnika, te međusobno povjerenje.
 • Predstavljanjem novih usluga i aktivnosti za sveukupno 25 korisnika, za koje je usluga tijekom trajanja projekta besplatna, gosti su se osvrnuli na važnost skrbi o osobama s demencijom te prepoznavanje raznih sadržaja koje ustanova nudi, podržana od Grada Pule i Istarske županije, kako bi skrb za ovu specifičnu, ranjivu populaciju bila što sveobuhvatnija.
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

https://strukturnifondovi.hr

Novosti na projektu Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

 • Produženo je razdoblje provedbe projekta do 30.04.2023.
 • Potpisali smo Ugovor o kupoprodaji kombi vozila
 • Aktivnosti na projektu odvijaju se prema planu

Novosti na projektu Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

 • Produženo je razdoblje provedbe projekta do 31.08.2022.
 • Provedeni su otvoreni postupci javne nabave za radove, računala i opremu
 • Provedeni su postupci jednostavne nabave za stručni nadzor za radove i kordinatora II, plan izvođenja radova, te reviziju projekta
 • Radovi su gotovi, prostori su opremljeni, te su dnevni boravci u funkciji
 • Otvoreni postupak javne nabave za kombi vozilo ponovljena je treći puta. Prva dva puta nismo zaprimili nijednu ponudu, dok smo treći puta zaprimili jednu ponudu i u tijeku smo potpisivanja ugovora
 • Aktivnosti na projektu odvijaju se prema planu

Predstavljen EU projekt ZaBoravak i obilježen Svjetski dan Alzheimerove demencije

Dana 21.09.2021. godine u Gradskoj palači u Puli održana je Konferencija za medije putem koje je predstavljen projekt ZaBoravak te ujedno i obilježen Svjetski dan Alzheimerove demencije.

Na konferenciji su sudjelovali: pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule Elvira Krizmanić Marjanović, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Davorka Maras-Tkačuk, ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula ujedno i voditeljica projekta Vesna Grubišić Juhas, voditeljica Odjela za demencije Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula Doris Apostolovski te koordinatorica projekta ZaBoravak Ana Rumak.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula dana 02.07.2021. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom ZaBoravak, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je 1.915.992,39 kuna, od kojih se 100 % financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu sa Gradom Pula-Pola. Razdoblje provedbe projekta je od 02.07.2021. do 02.07.2023. godine, a provodi se na lokaciji Mažuranićeva 10/1.kat.

Cilj projekta je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Time bi se unaprijedila socijalna uključenost i povećala kvaliteta života starijih osoba s demencijom.

Uz naglasak na razvoju usluge i zapošljavanju osoba koje će raditi s posebno osjetljivom skupinom korisnika, projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova. Uredio bi se i opremio postojeći prostor na 1. katu Mažuranićeve 10 kako bi bio prilagođen za uspostavu Dnevnog boravka sa senzornom sobom za starije osobe s demencijom, za sveukupno 25 novih korisnika. Osigurat će se pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške te usluga prehrane i prijevoza za korisnike Dnevnog boravka. Uz navedeno, kroz edukaciju stručnjaka koji rade s osobama s demencijom ojačao bi se kapacitet stručnjaka i osnažio bi se proces pružanja specifičnih vrsta usluga za rad sa ciljanom, ranjivom skupinom.

Ovim projektom povećat će se kvaliteta života starijih osoba s demencijom, osposobiti će se stručnjaci za rad s korisnicima, članovima obitelji korisnika omogućit će se podrška i usklađivanje privatnog i poslovnog života te će šira javnost biti senzibilizirana za ovu temu.

Voditeljica projekta je Vesna Grubišić-Juhas, ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

Dana 28.12.2020. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić. Projekt smo aplicirali na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza.

Vrijednost projekta je 2.220.245,70 kuna, a financirati će se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o bespovratnim sredstvima. Trajanje projekta je 32 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta je od 04.09.2018. do 04.05.2021. Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Pula-Pola.

Projekt se provodi na dvije lokacije- Mažuranićeva 10 i Budicinova 11. Cilj projekta je poboljšati uvjete i kvalitetu pružanja usluga starijoj populaciji, smanjiti njihovu socijalnu isključenost te prevenirati preranu institucionalizaciju. Projekt obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama. Aktivnosti projekta obuhvaćaju radove obnove i prilagodbe dnevnog boravka Vile Trapp (Budicinova 11): građevinsko obrtničke radove, vodovod i kanalizaciju, elektroinstalaterske radove, ugradnja klime te opremanje prostora i obnovu i prilagodbu dnevnog boravka Depandanse doma (Mažuranićeva 10): građevinsko obrtnički radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalaterski radovi te opremanje. Gore navedenim aktivnostima rekonstruirati ćemo , opremiti i prilagoditi ukupno 13 infrastrukturnih jedinica na 2 lokacije.

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i www.europskifondzaregionalnirazvoj.hr

E-QALIN Standardi kvalitete socijalnih usluga

Temeljem odluke ravnateljice od 02.05.2011. godine pristupili smo uvođenju standarda kvalitete usluga prema modelu E-QALIN.

Uvođenju standarda kvalitete obavezni smo pristupiti sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 57/11) i Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11).

Model E-QALIN je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije u Europi. Temelji se na osnovnim etičkim stavovima i vrijednostima koje osiguravaju human život i rad, tj. dostojanstvu, poštenju, toleranciji i spremnosti za dijalog i rješavanje konflikata, slobodi, nezavisnom donošenju odluka i osobnom integritetu.

Za prvi trogodišnji ciklus – od siječnja 2012. do siječnja 2015. godine – dobili smo potvrdu Doma kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene.

Nakon kraće pauze, nastavljamo sa uvođenjem modela E-Qalin u našu ustanovu. U ovom pripremnom periodu 17 je djelatnika prošlo edukaciju Usmjerenost na korisnike (tri dvodnevna seminara), jedna je djelatnica prošla edukaciju za procesnog vođu (dva trodnevna seminara), a dvije su djelatnice prošle edukaciju za moderatore (dva trodnevna seminara). Tri su djelatnice – moderatorice obnovila svoja znanja na jednodnevnim seminarima.

Tijekom ljeta proveli smo anketu mjerenja zadovoljstva kod korisnika, rodbine i djelatnike.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola


Krležina 33, Pula

tel: 052/392-448

Kontakt

Društvene mreže