Usluge

Institucionalna skrb

Kapacitet zgrade u Krležinoj 33 je 153 mjesta za dugotrajni smještaj, a u Odjelu za demencije u Mažuranićevoj 10 je 18 mjesta (17 dugotrajni i 1 privremeni smještaj).

Poluinstitucionalna skrb

Cjelodnevni boravak organiziran je u Depandansi i u Gerontološkom Centru Vila Trapp.

Izvaninstitucionalna skrb

U izvanistitucionalnoj skrbi pružamo više različitih usluga: Kućnu njegu i pomoć, Organiziranu prehranu, Ortopedsku posudionicu, Savjetovalište i Senior klub.

Senior klub

Djeluje u okviru Gerontološkog centra Vila Trapp. Namijenjen je osobama u dobi od 60 i više godina starosti, koji žele kvalitetno provesti svoje slobodno vrijeme.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola


Krležina 33, Pula

tel: 052/392-448

Kontakt

Društvene mreže