AKTIVNOSTI

Print

Korisnici se mogu priključiti u radnookupacijske aktivnosti u mnoštvu radionica: kreativna, keramička i pletačka, grupa za rekreaciju, grupa za plesnu koreografiju, sportskorekreacijske sekcije (boće, karte, šah), dramska i plesna radionica. U domu postoji dobro opremljena domska biblioteka i organizirane kulturnozabavne aktivnosti.

Radno-okupacijske aktivnosti:

Kreativna radionica
Kreativna radionica u Domu djeluje od 2000. godine. S radom se započelo kroz suradnju sa Centrom za humanitarni rad «Suncokret». Na radionici izrađujemo čestitke za razne prigode, cvijeće od različitih materijala, kao što su krep papir, glina, porculan, ogrlice od gline i ostale razne ukrase uz prigodne blagdane ili praznike.
Radionice organizira i vodi radna terapeutkinja sa volonterkama.

    

Keramička radionica
Keramička radionica je započela s radom 2000. godine. Odvija se u suradnji s partnerskom udrugom Art studio i dvjema volonterkama. Izrađujemo uporabne i ukrasne predmete od gline, organiziramo izložbe prigodom kojih surađujemo sa različitim institucijama (turističkim zajednicama, umjetničkim udrugama, gradskom čitaonicom, medijima i sl.).

 


Pletačka radionica
Tijekom cijele godine od vune se izrađuju razni odjevni predmeti poput kapa, šalova, ogrtača, trakica za kosu, zimskih i ljetnih majica. Radionicu vodi jedna volonterka. Svake godine sudjelujemo na sajmu ručnih radova, prodajemo i doniramo izrađene predmete u humanitarne svrhe.

Sportsko-rekreacijske aktivnosti:

Sportsko rekreacijske sekcije za
- boće
- šah
- karte
Grupa za rekreaciju
Grupa za plesnu koreografiju u suradnji s Udrugom Breza
Plesna radionica

Naši korisnici redovito sudjeluju na sportsko-rekreativnim manifestacijama koje mi organiziramo i na kojima gostujemo (Maksimirske jeseni, Županijska natjecanja umirovljenika, turniri u kartanju, boćanju i šahu i sl.).

   

Kulturno-zabavne aktivnosti

U Domu organiziramo gostovanja udruga, kulturno-umjetničkih društava, posjete dječjih vrtića, škola, dramskih grupa. Održavamo predavanja, prezentacije, priredbe, obilježavamo sve  značajnije državne, i međunarodne praznike, vjerske blagdane kao i proslave rođendana korisnika. 

Rad volontera

   

Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
Copyright 2011 Dom za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula. Dom Alfredo Štiglić Pula
Joomla template by Wordpress Themes Free