USLUGE

Print

INSTITUCIONALNA SKRB

STAMBENI DIO                                                                                              

Kapacitet je 55 korisnika.                                                                                                      Obrazac za prijem

Korisnici su pokretni, nisu funkcionalno ovisni.                                                                             Cjenik usluga
Smještavaju  se na  4. 5., 6. i 7. kat.
Sobe su jednokrevetne bez tuša, jednokrevetne sa tušem i dvokrevetne.
Svaki kat ima zajedničko kupatilo, potpuno adaptirano i prilagođeno osobama starije životne dobi, sa tušem i kadom.
Na 2. katu nalazi se kapelica.
Na 4. i 6. katu nalaze se i čajne kuhinje gdje se mogu pripremati topli napitci.

     

        

Socijalni radnik pruža usluge socijalnog rada koje obuhvaćaju: upoznavanje korisnika sa novom sredinom te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, iniciranje primjene potrebnih oblika zaštite, stručni rad i suradnja s obitelji korisnika.

Korisnici se mogu priključiti u radnookupacijske aktivnosti u mnoštvu radionica: kreativna, keramička i pletačka, grupa za rekreaciju, grupa za plesnu koreografiju, sportskorekreacijske sekcije (boće, karte, šah), dramska i plesna radionica. U domu postoji dobro opremljena domska biblioteka.

  


DIO ZA POJAČANU NJEGU (stacionar Doma)

Kapacitet  Stacionara je 100 mjesta raspoređenih po jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.
Korisnici su funkcionalno potpuno ili djelomično ovisni.
Na Odjelu provodimo sveobuhvatnu zdravstvenu njegu i brigu uz 24h nadzor medicinskih sestara i njegovateljica.
U domsku ambulantu tijekom radnog tjedna dolaze dvije liječnice primarne zdravstvene zaštite koje imaju ugovor sa HZZO-om.
U ambulanti za fizikalnu terapiju svakodnevno radi fizikalni terapeut.

Liječnici specijalisti - fizijatar, internista i neurolog  ordiniraju u ambulanti doma jedan puta mjesečno dok psihijatar i stomatolog dolaze po pozivu.


CENTAR ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE  DEM. I DR. DEM.

Usluga se korisnicima  pruža na lokaciji Mažuranićeva 10, na drugom katu dislociranog objekta Depandanse, koji je prostorom i opremom prilagođen za skrb o dementnim osobama.
U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije, brine se o zaštiti njihovih prava i interesa.
Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti.
Smještajni kapacitet  Centra je 12 mjesta za stalni smještaj i 2 mjesta za privremeni smještaj u šest dvokrevetnih i dvije jednokrevetne sobe.

  


POVREMENI SMJEŠTAJ U CENTAR ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE DEM. I DR. DEM.

Povremeni smještaj namijenjen je dementnim osobama u slučajevima privremene spriječenosti zbrinjavatelja u skrbi za dementnu osobu.
Popunjava se ovisno od raspoloživom kapacitetu, a može trajati najviše 90 dana tijekom godine.

POLUINSTITUCIONALNA SKRB

DNEVNI BORAVAK

Nalazi se u prizemlju zgrade Depandanse. Osigurava uslugu desetsatni boravka od ponedjeljka do petka.
U sklopu usluga osigurava se: boravak i prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija, korištenje slobodnog vremena, organiziranje prijevoza u dolasku i odlasku (ako je moguće obzirom na udaljenost mjesta prebivališta do Dnevnog boravka).
Uključene su pokretne i teže pokretne osobe smanjene psihofizičke kondicije, dementne osobe, kao i osobe s Alzheimerovom bolešću u ranom stadiju.
Isključene su osobe s teškim duševnim poremećajima, aktivni alkoholičari i nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega.

   

IZVANINSTITUCIONALNA SKRB

KUĆNA NJEGA I POMOĆ

Usluge obuhvaćaju:
- pomoć u organiziranju prehrane (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
- obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Način plaćanja: osobno, Grad Pula (socijalni program), resorno ministarstvo


ORGANIZIRANA PREHRANA

Svakodnevna priprema dijetalnih i običnih obroka za starije, bolesne i nemoćne osobe s mogućnošću:
- dostave u stan korisnika
- dolaska po obrok u kuhinju Doma.

Način plaćanja: osobno, resorno ministarstvo

 

SOCIJALNI  ALARMNI SUSTAV „HALO“

Usluga je namijenjena osobama starije životne dobi, kao podrška putem posebne tehničke i telekomunikacijske pomoći koja se temelji na paralelnom priključku korisnikovog telefona, socijalnog uređaja kojeg instaliramo u stanu korisnika i daljinske tipke koju stalno nosi na ruci ili oko vrata, i računala u dojavnom centru.
U slučaju nezgode ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja pritiskom na daljinsku tipku korisnik uspostavlja direktnu vezu s dojavnim centrom u kojem operateri dežuraju 24 sata dnevno. Temeljem informacija koje je dobio, operater upućuje u stan korisnika  pomagača koju je naveo kao „kontakt“ osobu.
Kontakt osoba je volonter koja daje pismeni pristanak da će na poziv iz operativnog centra otići kod korisnika (ima ključ stana) pružiti ili organizirati potrebnu pomoć.
Ova usluga omogućava korisniku što dulji i sigurniji ostanak u njegovom domu, odnosno odgađa preuranjeni smještaj u instituciju.


ORTOPEDSKA POSUDIONICA

Mogućnost najma različitih pomagala podiže kvalitetu njege i olakšava skrb o oboljelim osobama.
Ortopedska posudionica u Domu za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" u Puli djeluje od 2007. godine.
U posudionici se po vrlo pristupačnim cijenama mogu unajmiti slijedeća pomagala: bolnički kreveti, invalidska kolica, toaletna kolica, različite hodalice i štake.

Cjenik pomagala.pdf
Kontakt: 052 392-002 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SAVJETOVALIŠTE

Djeluje na prvom katu Mažuranićeve 10 u suradnji sa Udrugom za Alzheimerovu bolest Istarske županije.
U Savjetovalištu djeluje multidisciplinarni tim: psiholog, psihijatar, socijalni radnik, liječnik primarne zdravstvene zaštite.
Pružaju se usluge informiranja, savjetovanja i grupnog rada. Usluge za korisnike su besplatne.
Neophodna je prethodna najava na 052 223-233 ili 052 211-695

 

 

 

 

 

 

Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
Copyright 2011 Dom za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula. Dom Alfredo Štiglić Pula
Joomla template by Wordpress Themes Free