Projekti

Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

Dana 28.12.2020. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić. Projekt smo aplicirali na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza.

Vrijednost projekta je 2.220.245,70 kuna, a financirati će se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o bespovratnim sredstvima. Trajanje projekta je 32 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta je od 04.09.2018. do 04.05.2021. Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Pula-Pola.

Projekt se provodi na dvije lokacije- Mažuranićeva 10 i Budicinova 11. Cilj projekta je poboljšati uvjete i kvalitetu pružanja usluga starijoj populaciji, smanjiti njihovu socijalnu isključenost te prevenirati preranu institucionalizaciju. Projekt obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama. Aktivnosti projekta obuhvaćaju radove obnove i prilagodbe dnevnog boravka Vile Trapp (Budicinova 11): građevinsko obrtničke radove, vodovod i kanalizaciju, elektroinstalaterske radove, ugradnja klime te opremanje prostora i obnovu i prilagodbu dnevnog boravka Depandanse doma (Mažuranićeva 10): građevinsko obrtnički radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalaterski radovi te opremanje. Gore navedenim aktivnostima rekonstruirati ćemo , opremiti i prilagoditi ukupno 13 infrastrukturnih jedinica na 2 lokacije.

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i www.europskifonzaregionalnirazvoj.hr

E-QALIN Standardi kvalitete socijalnih usluga

Temeljem odluke ravnateljice od 02.05.2011. godine pristupili smo uvođenju standarda kvalitete usluga prema modelu E-QALIN.

Uvođenju standarda kvalitete obavezni smo pristupiti sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 57/11) i Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11).

Model E-QALIN je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije u Europi. Temelji se na osnovnim etičkim stavovima i vrijednostima koje osiguravaju human život i rad, tj. dostojanstvu, poštenju, toleranciji i spremnosti za dijalog i rješavanje konflikata, slobodi, nezavisnom donošenju odluka i osobnom integritetu.

Za prvi trogodišnji ciklus – od siječnja 2012. do siječnja 2015. godine – dobili smo potvrdu Doma kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene.

Nakon kraće pauze, nastavljamo sa uvođenjem modela E-Qalin u našu ustanovu. U ovom pripremnom periodu 17 je djelatnika prošlo edukaciju Usmjerenost na korisnike (tri dvodnevna seminara), jedna je djelatnica prošla edukaciju za procesnog vođu (dva trodnevna seminara), a dvije su djelatnice prošle edukaciju za moderatore (dva trodnevna seminara). Tri su djelatnice – moderatorice obnovila svoja znanja na jednodnevnim seminarima.

Tijekom ljeta proveli smo anketu mjerenja zadovoljstva kod korisnika, rodbine i djelatnike.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola


Krležina 33, Pula

tel: 052/392-448

Kontakt

Društvene mreže