Projekti

E-QALIN Standardi kvalitete socijalnih usluga

Temeljem odluke ravnateljice od 02.05.2011. godine pristupili smo uvođenju standarda kvalitete usluga prema modelu E-QALIN.

Uvođenju standarda kvalitete obavezni smo pristupiti sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 57/11) i Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11).

Model E-QALIN je sveobuhvatan, inovativan i dinamičan sustav upravljanja kvalitetom za domove za starije u Europi. Temelji se na osnovnim etičkim stavovima i vrijednostima koje osiguravaju human život i rad, tj. dostojanstvu, poštenju, toleranciji i spremnosti za dijalog i rješavanje konflikata, slobodi, nezavisnom donošenju odluka i osobnom integritetu.

Za prvi trogodišnji ciklus – od siječnja 2012. do siječnja 2015. godine – dobili smo potvrdu Doma kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene.

Nakon kraće pauze, nastavljamo sa uvođenjem modela E-Qalin u našu ustanovu. U ovom pripremnom periodu 17 je djelatnika prošlo edukaciju Usmjerenost na korisnike (tri dvodnevna seminara), jedna je djelatnica prošla edukaciju za procesnog vođu (dva trodnevna seminara), a dvije su djelatnice prošle edukaciju za moderatore (dva trodnevna seminara). Tri su djelatnice – moderatorice obnovila svoja znanja na jednodnevnim seminarima.

Tijekom ljeta proveli smo anketu mjerenja zadovoljstva kod korisnika, rodbine i djelatnike.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola


Krležina 33, Pula

tel: 052/392-448

Kontakt

Društvene mreže